Yakın dönem Türk Basın Tarihi mercek altında!…

Usta Gazeteci Yazar Hıfzı Topuz ve Recep Yaşar’ın, son dönemde Türk basınında yaşanan gelişmeleri anlattıkları “Yakın Dönem Türk Basın Tarihi” kitabında anlatıyor.

Kitapta; parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçen Türkiye’de medyadaki değişiklikler, basın ve ifade özgürlüğü konusunda son 17 yılda nelerin yaşandığı yer alıyor.

Hıfzı Topuz ve Recep Yaşar tarafından kaleme alınan Yakın Dönem Türk Basın Tarihi, Hıfzı Topuz’un 2003 yılında Türk basının 185 yıllık öyküsünü yazdığı kitabı Türk Basın Tarihi’nin devamı niteliğinde. Hıfzı Topuz’un Türk Basın Tarihi kitabı, II. Mahmut’tan başlayıp 2003 yılına kadar olan dönemi kapsarken; Yakın Dönem Türk Basın Tarihi ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002 yılından başlayarak kitabın yazımına başlandığı 2019 yılı sonuna kadar olan dönemi kapsıyor. Kitapta, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda olduğu 17 yılda medya alanında yaşanan gelişmeler irdelenerek, basın özgürlüğü konusundaki olaylar değerlendiriliyor.

Kitabın birinci bölümünde, AKP’nin iktidara geliş koşulları ve iktidarı boyunca izlediği politikalar inceleniyor. Yeni bir medya düzeninin kurulduğu bu dönemde yasalarda yapılan değişiklikler, bunların medya ve ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri ele alınıyor. Bu bölümde ayrıca AKP iktidarının kendi medyasını yaratmada devletin gücünü kullanma yolları ile medyaya karşı tutum ve davranışları yer alıyor. İkinci bölümde, medya ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan 50’nin üzerindeki olay ayrıntılı olarak inceleniyor. Kendini yalanlayan gazeteci, sürgüne gönderilen gazeteciler, cezaevindeki gazeteciler, basın davaları, öldürülen gazeteciler, fişlenen gazeteciler, işten atılmalar, kaçırılan gazeteciler, diplomatik krize yol açan gazeteci tutuklamaları, medyada el değiştirmeler, yeniden yapılandırılan medya düzeninde kullanılan devlet gücü bu bölümdeki konulardan bazıları.

Üçüncü bölümde ise sayılar ile Türk medyasında yaşananlar ve Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasındaki Çin ve İran ile yarışan bir Türkiye resmi yer alıyor.

NotaBene Yayınları tarafından basılan 424 sayfalık Yakın Dönem Türk Basın Tarihi” kitabı 40 TL fiyat etiketiyle kitabevlerinde ve online kitap mağazalarında okuyucularını bekliyor.

Bir cevap yazın