Eşref’i Mahlûkat !

Sevgili Dostlar, işin erbabı değilim ama bunca yıllık yaşam tecrübelerimizden edindiğimiz kadarıyla, genelde bazı mikroplar sadece insanlarda, bazıları sadece hayvanlarda, bazıları da sadece bitkiler üzerinde tahribat yapıyor veya salgınlara sebep oluyor.

Sadece insanlar üzerinde etkili olan salgınlar ise çeşit karakteristikler taşıyor.

Bazı salgınlar gördük ki, genelde zengine, mevki, makam sahibi olanlara, kısacası güçlülere hiç etki yapmazken; sadece fakiri fukarayı vuruyor…

Bazı salgınlar gördük ki, dünyanın belirli ülkelerini etkilerken, diğerlerine hiç dokunmuyor…  Geri kalmış ülkeleri kırıp geçirirken, zengin ülkelere bulaşmıyor…

Bazı salgınlar gördük ki, cinsiyet farkı gözetiyor. Erkeğe dokunursa, kadını es geçiyor yahut da bunun tam tersi oluyor…

Bazı salgınlar gördük ki, sadece çocuklara zulüm ediyor…

Şimdilerde ise, yukarıda değindiğim mikroplardan çok farklı bir virüs ile adeta, yaşamaya başladık…

Dünyadaki tüm insanları etkileyen, ölüme kadar götüren covid19 adı verilen bir mikrop, ulus, ırk, renk, din, zengin, fakir, mevki, makam, cinsiyet farkı ayırt etmeksizin, diğer bir deyişle, adilane bir şekilde işine devam ediyor.

İşte ben Covid19 virüsünün, evlerden ırak olsun, bu adaletini takdir ediyorum.

Verdiği bu önemli mesaj yanında, bu alçağın bir güzel özelliği daha var; o da doğanın hazinesi olan hayvanlara ve bitkilere, bunlardan da öte, insanoğlunun en büyük varlığı olan çocuklara dokunmaması.

Dünyanın her köşesinde çevre koruma, hayvanları koruma, çocuk haklarını koruma başlıkları altında kurulan dernekler veya vakıflar, vasıtasıyla yapılan eylemler, sarf edilen emekler, yasalara rağmen istenilen amaca ulaşamazken, tüm dünyadaki ağılığı itibariyle 3-5 gramdan ibaret olduğu söylenen covid19, aslında çok önemli bir mesaj veriyor…

Daha dorusu tüm insanlığa çok ciddi bir ihtarda bulunuyor:

“Ey insanoğlu, ben bu cüssemle insanlığa çok büyük kötülüklerde bulunabiliyorsam, Kur’an’ da Eşref’i Mahlûkat olarak tanımlanan sen, benden daha güçlüsün ve benim yaptığım kötülüklerin tersine, sen kendin için, neslin için çok daha büyük iyilikler yapabilir, sağlık, mutluluk ve barış içinde, ayırımsız yaşayan bir dünyayı kendi elinle yaratabilirsin…” diyor.

Savaşlarla, ahlaksızlıklarla, hırsızlıklarla, sahtekârlıklarla ve sömürüyle birbirini yemekte olan çağımız insanına Ulu Yaradan’ın yeni bir peygamber göndermesi, kutsal kitap indirmesi artık beklenemez; ama işte böyle musibetlerle, doğal afetlerle gerekli mesajları veiriyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP), 2019 yılında 5,7 milyar insandan oluşan 101 ülkeyi kapsayan Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE) ile ilgili bir rapor hazırlıyor.  Bu raporda özetle, insanların sağlıklı olup olmadığı, temiz suya erişimi olup olmadığı veya okula gidip gitmediğine dair değerlere bakılıyor. Ve sonuç olarak maalesef en basit medeni standartlara dahi sahip olmadan yaşayan insanların küresel nüfusun yaklaşık %76’sını oluşturduğu vurgulanıyor.

Ey dünyamızın aymaz liderleri, önce hukuku üstün tutun, ulusunuzu adil yönetin;

Ey küresel sermayenin patronları, fahiş kârlardan vazgeçin, küçük tasarruf sahiplerinin haklarını yemeyin;

Ey ilaç ve silah tröstleri, gerektiğinde milyonlar sarf ederek değil daha küçük harcamalar karşılığında bir kişiyi iyileştirin, ama üç-beş bin dolarlık silahla binlerce masum insanı katletmekten vazgeçin;

ve bunların faaliyetlerine çanak tutan, destek olan, ,

Ey yazılı ve görsel basının yalaka yayın organları, doğruları ve gerçekleri gizlemekten vazgeçin.

Elbirliğiyle güzel dünyamızı ne hale getirdiğiniz, marifetinizi işte şimdi gördünüz…

 

 

Share

Bir cevap yazın